error: Auth error: Error: ERR invalid password

General Discussion
 • I am trying to install NodeBB at [http://caffeh.com ](link url) but when I run command
  node app --setup
  I get into error:
  error: Auth error: Error: ERR invalid password
  Of course I did setup my password in /etc/redis.conf
  Thank you in advance for any support !

 • Hi @xpcontact -- how far does the installation get before it throws that error? Do you get a chance to enter your auth password?

 • Somehow I managed to solve that issue...
  Now I again stuck somewhere, I installed most of what is supposed to be there, and I started most of the service what is supposed to be running, but for now I can't figure out which direction to proceed: http://caffeh.com/forum/

 • progress:
  http://caffeh.com:4567/
  I was installing all the time the nodebb in /forum why it is in the root ?
  And why I need to add the port 4567 in order to see? I am running nginx

 • Hey @xpcontact -- by default NodeBB listens on port 4567. If you'd like to access the site on port 80 (that is, without the port number), you'll have to have your web server proxy requests to your NodeBB server listening on port 4567.

 • Hi,
  I tried to follow that tuts, here the output of my cat /etc/nginx/vhosts/caffeh.com

  server {
  error_log /var/log/nginx/vhost-error_log warn;
  listen 37.59.29.104:80;
  listen [::]:80;
  server_name caffeh.com www.caffeh.com;
  access_log /usr/local/apache/domlogs/caffeh.com-bytes_log bytes_log;
  access_log /usr/local/apache/domlogs/caffeh.com combined;
  root /home/caffeh/public_html;
  #location / {
  location ~..(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|html|htm|txt|js|css|exe|zip|tar|r$
  expires 1M;
  try_files $uri @backend;
  }
  location / {
  error_page 405 = @backend;
  add_header X-Cache "HIT from Backend";
  proxy_pass http://37.59.29.104:8081;
  include proxy.inc;
  include microcache.inc;
  }
  location @backend {
  internal;
  proxy_pass http://37.59.29.104:8081;
  include proxy.inc;
  include microcache.inc;
  }
  location ~ .*.(php|jsp|cgi|pl|py)?$ {
  proxy_pass http://37.59.29.104:8081;
  include proxy.inc;
  include microcache.inc;
  }
  location ~ /.ht {
  deny all;
  }
  }

  cat /home/caffeh/public_html/forum/config.json

  {
  "base_url": "http://caffeh.com/",
  "port": "4567",
  "use_port": false,
  "secret": "62914b18-6014-443b-85cc-124f9362417d",
  "bind_address": "localhost",
  "database": "redis",
  "redis": {
  "host": "127.0.0.1",
  "port": "6379",
  "password": "hidden psw",
  "database": "0"
  },
  "bcrypt_rounds": 12,
  "upload_path": "/public/uploads",
  "relative_path": ""
  }

  I am willing to have my forum at http://forum.caffeh.com in the root ( www.caffeh.com ) I will install docpad as blog / portal
  so far, it works only with port: http://forum.caffeh.com:4567/

 • If you're going to use a separate subdomain, then just paste the config verbatim into a new file in your sites-available folder called forum.caffeh.com.

  Then enable it (assuming you're using sites-enabled-style configuration: cd ../sites-enabled && ln -s ../sites-available/forum.caffeh.com

 • cat /etc/nginx/vhosts/forum.caffeh.com

  It is already there, could you please check what is the problem?

  server {
       error_log /var/log/nginx/vhost-error_log warn;
       listen 37.59.29.104:80;
       listen [::]:80;
       server_name forum.caffeh.com www.forum.caffeh.com;
       access_log /usr/local/apache/domlogs/forum.caffeh.com-bytes_log bytes_log;
       access_log /usr/local/apache/domlogs/forum.caffeh.com combined;
       root /home/caffeh/public_html/forum;
       #location / {
       location ~*.*\.(3gp|gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|avi|asf|asx|mpg|mpeg|mp4|pls|mp3|mid|wav|swf|flv|html|htm|txt|js|css|exe|zip|tar|r$
       expires 1M;
       try_files $uri @backend;
       }
       location / {
       error_page 405 = @backend;
       add_header X-Cache "HIT from Backend";
       proxy_pass http://37.59.29.104:8081;
       include proxy.inc;
       include microcache.inc;
       }
       location @backend {
       internal;
       proxy_pass http://37.59.29.104:8081;
       include proxy.inc;
       include microcache.inc;
       }
       location ~ .*\.(php|jsp|cgi|pl|py)?$ {
       proxy_pass http://37.59.29.104:8081;
       include proxy.inc;
       include microcache.inc;
       }
       location ~ /\.ht {
       deny all;
       }
      }
  
 • @xpcontact I would recommend erasing everything in that file and copying the config shown in the guide exactly as it is written there. There should not be any need for the cache expiry headers, logging, root, etc.

  In fact, it looks like you're not even proxying requests to your NodeBB.

  In your case, copy this EXACTLY as shown:

  server {
    listen 80;
  
    server_name forum.caffeh.com;
  
    location / {
      proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      proxy_set_header Host $http_host;
      proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
  
      proxy_pass http://127.0.0.1:4567/;
      proxy_redirect off;
  
      # Socket.IO Support
      proxy_http_version 1.1;
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
      proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
  }
  
 • I went to /etc/nginx/vhosts/forum.caffeh.com
  I copied and pasted your code as it is, nothing works, am I missing something else?

 • Did you restart nginx? Run nginx -t to check for errors.

 • yes I did.

  root@server [/etc/nginx/vhosts]# nginx -t
  nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful


Suggested Topics


 • invalid icon settings

  Solved General Discussion
  8
  0 Votes
  8 Posts
  188 Views

  I was able to fix this by adding a touchicon. I'm not sure what this implies, but if the touchicon setting is left empty, the favicon.ico will be covered in the title. By using grep to find the file 36.png in public/images/touch, I am able to repair this.

 • Invalid Category Id

  General Discussion
  12
  0 Votes
  12 Posts
  188 Views

  Just one other update on this, in case it's useful for other users...

  It seems to be this plug-in that creates an issue on lavender: [nodebb-plugin-category-join-group]

  Yesterday's events:
  -I had Persona theme - all fine
  -I changed to Lavender - all fine
  -I installed and then uninstalled above plug-in, and thought nothing of it.
  -Problem arose with categories...

  Today's events:
  -Reverted back to Persona and all was fixed
  -Once again reverted back to Lavender, and still everything was ok.
  -Tried again to reinstall above plug-in - problem came back again

  Again, I have flip-flopped between themes and the problem is sorted, but it definitely seems that the above plug-in doesnt agree with Lavender theme for some reason. Which is a shame, because I'd love to use this plug-in.

  I hope this might be useful for others.

 • 0 Votes
  1 Posts
  407 Views

  Người phụ nữ bán thịt heo may mắn trúng số 92 tỷ đồng

  Trong những ngày gần đây người dân Trà Vinh đã được một phen hoảng hốt vì người phụ nữ có tên Nguyễn Thị Ánh Đào năm nay cũng 32 tuổi đã là người phụ nữ may mắn nhất năm vì đã trúng số giải độc đắc của xổ số tỉnh Trà Vinh. Và cô đã quyết định ủy quyền cho người cha của mình là ông Nguyễn Quốc Thái 58 tuổi cũng với ngươi nhà của mình đi nhận giải tại thành phố Hồ Chí Minh.

  Theo Du doan XSMN được biết chị là người bán thịt lợn tại một chợ gần nhà, ngày nào cũng vậy, chị dậy từ sáng sớm lúc 4h, lúc mà mọi người vẫn còn ấm áp trong giấc ngủ của mình thì chị đã dậy và đi nhập thịt về để bán. Nhà chị thì cũng không phải là có điều kiện nhiều lắm, nhưng với đồng tiền chị kiếm được thì cũng không thể nào đủ để trang tải cuộc sống và lo tiền học cho 3 đứa con đang chờ ở nhà.


  Chị Đào (áo xanh ) chia sẻ câu chuyện trúng số của mình

  Chồng chị là anh Tam, đi làm thợ phu hồ cũng nhiều năm nay, nhưng không đều ngày nào có việc người ta mới gọi anh đi làm, còn không thì anh lại ở nhà lo việc ruộng đồng cày quốc, nhà cũng chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, mỗi năm mà mất mùa thì coi như cả nhà đói.

  Vào một ngày chị Đào đi bán thịt như bình thường và chị có mua vé số của một người quen hay đi bán vé số dạo ở quanh chợ. Chị cũng mua ủng hộ chị 2 tờ, việc mua vé số không phải là thói quen của chị Đào. Mà chị chia sẻ rằng, cứ ngày nào nhìn thấy chị ấy đi qua mời mua vé số thì chị Đào mới mua thôi, chứ tiền đâu mà chơi hoài. Mà từ lúc mua vé số đến giờ có bao giờ trúng đâu.

  Vào một buổi chiều, chị bán hết thịt và trở về nhà của mình, chuẩn bị cơm nước cho cả nhà như mọi ngày xong xuôi hết rồi chị bật ti vi lên và theo dõi xổ số đài Trà Vinh trên sóng truyền hình thì chị mới bất ngờ và không thể tin được rằng tờ vé số mình đã mua sáng ngày đã trúng giải độc đắc, với trị giá tiền thưởng lên đến 92 tỷ đồng.

  Cả nhà chị hốt hoảng lên, và đã rà soát lại rất nhiều lần và cho đến lần thứ 5 thì thực sự mới tin rằng mình đã trúng số giải độc đắc. Chị mừng rỡ tay không thể cầm chặt được chiếc điện thoại của mình để thông báo cho ba mẹ của mình.

  Sau ngày hôm đó, chị cùng gia đình mình đã đến hăn nhà ba mẹ của mình để nói chuyện mừng này và chị đa có ý định là ủy quyền cho ba mình đi nhận thưởng lên thành phố Hồ Chí Mình nhận thưởng vào ngày hôm sau.

  Gia đình chị như đã bước sang một trang khác hoàn toàn, không còn cảnh khó khăn, thiếu túng như xưa nữa. Chị Đào kể lại cuộc sống khổ cực lúc trước đây, nhiều khi không có tiền đống học cho các con, chị Đào phải đến tận trường xin các thatayf cô cho đóng tiền muộn hơn chút, rồi những khi dịp tết đến xuân về, cũng muốn mua được những bộ quần áo mới cho con mặc, đi chơi cho bằng bạn bằng bè nhưng thiếu túng quá biết sao giờ, cũng chỉ mua được những bộ rẻ tiền.

  Theo XSMN Minh Ngoc - Ket qua xo so mien Nam - SXMN - KQXSMN - XSNM - KQSXMN - XSKTMN những được cái các con của chị rất ngoan ngoãn, biết được hoàn cảnh gia đình mình không có nhiều nên chúng nó cũng chẳng đứa nào đoi hỏi cái gì hết, mua cho cái gì thì dùng cái nấy, yêu thương nhau, không đứa nào ganh tỵ với đứa nào hết.

  3 người con của chị, đứa đầu học lớp 5 rồi, đứa thứ 2 học lớp 3 và đứa thứ 3 học lớp 1. Tiền học của chúng nó mỗi kì cũng vài triệu rồi, nên 3 đứa gộp lại là một khoản phải chi lớn đối với gia đình của chị, nhưng cho đến hiện tại thì chị đã không còn phải lo về vấn đề đó nữa, bởi số tiền mà chị nhận được sau khi trúng số và trừ đi các khoản thuế thì số tiền thực nhận của chị là 82 tỷ đồng.

  Số tiền mà anh chị có làm cả đời cũng không thể nào có được. Nên vô cùng sung sướng, nhưng không vì sự may mắn, số tiền tự nhiên từ trên trời rơi xuống mà anh chị không chân quý những đồng tiền này.

  Anh chị có dự định sẽ xây một căn nhà cho đàng hoang cho các con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh chị cũng sẽ xây nhà mới cho bố mẹ. Và còn khoản tiền dư khi được hỏi sự định sẽ sử dụng vào việc gì thì anh chị cũng chưa nghĩ ra là sẽ làm gì với chúng.


  Trúng số là điều quá may mắn và bất ngờ đối với gia đình chị

  Ngày nhận tiền về, chị đã nghĩ ngay đến việc đầu tiên đó là chia sẻ bớt sự may mắn này đến với những người nghèo và cận nghèo trong khu vực. Một món quà bao gồm 20 cân gạo và một thùng mì tôm, cùng với số tiền là 300 ngàn đồng cho mỗi hộ.

  Theo KQSXMN - XSNM - Xo so mien Nam - KQXSMN - XSMN - SXMN chị nói rằng, sự may mắn này đối với chị là quá bất ngờ, chị sẽ san sẻ chúng cho những người nghèo hơn, kém may mắn hơn mình một phần nào đó. Bởi trước đây mình cũng đã sống trong những hoàn cảnh như vậy rồi nên rất hiểu. Sự trợ giúp tuy nhỏ nhưng vô cùng có ý nghĩa.

 • login error

  General Discussion
  5
  0 Votes
  5 Posts
  3k Views

  @sunqi

  sudo apt-get install -y python-software-properties sudo add-apt-repository -y ppa:rwky/redis sudo apt-get update sudo apt-get install -y redis-server

  The -y saves you having to confirm when it asks if you want to install.

 • 0 Votes
  14 Posts
  6k Views

  @sunqi, you'll have to look into iptables configuration for CentOS. Not sure if it is enabled by default.