Instalacja NodeBB - Windows 8.1 (localhost) Wymagane programy: GitHub, NodeJS ImageMagick Python Redis Git-scm Po instalacji programów restartujemy komputer. Uruchomienie NodeBB: Włącz Redis Server - domyślnie C:\Program Files\Redis\StartRedisServer.cmd oraz MongoDB
Uruchamianie MongoDB

Wejdź w: Panel sterowania\System i zabezpieczenia\System → Zaawansowane ustawienia systemu → Zaawansowane → Zmienne środowiskowe → Dodaj nową zmienną:
Nazwa zmiennej: PATH
Wartość zmiennej: Lokalizacja folderu bin MongoDB

Uruchamiany cmd.exe a następnie wpisujemy: mongod

Instalacja MongoDB

UruchomGit-bash.exe (Git-scm), następnie wklej następujące komendy:
git clone -b v1.5.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git

Wybierz folder instalacyjny :
cd NodeBB

Zainstaluj manager pakietów dla środowiska Node.js:
npm install

Uruchom instalację (pozostaw wszystkie opcje domyślne):
node app.js --setup

Po zakończonej instalacji ponownie uruchom:
node app.js

Możesz przeglądać i edytować swoje forum pod adresem http://127.0.0.1:4567/
W przypadku występowania problemu: Wygląda na to, że Twoje połączenie z NodeBB zostało przerwane. Proszę czekać, gdy staramy się je odnowić. Uruchamiany forum z adresu url podanym w config.json - domyślnie http://localhost:4567
Ponowne uruchomienie NodeBB: Uruchom MongoDB Uruchom Git-bash.exe a następnie NodeBB: ./nodebb start

Poradnik jest częścią dokumentacji