• Instalacja NodeBB - Windows 8.1 (localhost)


  Wymagane programy:

  Po instalacji programów restartujemy komputer.


  Uruchomienie NodeBB:

  1. Włącz Redis Server - domyślnie C:\Program Files\Redis\StartRedisServer.cmd oraz MongoDB

  Uruchamianie MongoDB

  1. Wejdź w: Panel sterowania\System i zabezpieczenia\System → Zaawansowane ustawienia systemu → Zaawansowane → Zmienne środowiskowe → Dodaj nową zmienną:
   Nazwa zmiennej: PATH
   Wartość zmiennej: Lokalizacja folderu bin MongoDB

  2. Uruchamiany cmd.exe a następnie wpisujemy: mongod

  Instalacja MongoDB

  1. UruchomGit-bash.exe (Git-scm), następnie wklej następujące komendy:
   git clone -b v1.5.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git

  2. Wybierz folder instalacyjny :
   cd NodeBB

  3. Zainstaluj manager pakietów dla środowiska Node.js:
   npm install

  4. Uruchom instalację (pozostaw wszystkie opcje domyślne):
   node app.js --setup

  5. Po zakończonej instalacji ponownie uruchom:
   node app.js

  Możesz przeglądać i edytować swoje forum pod adresem http://127.0.0.1:4567/


  W przypadku występowania problemu:

  Wygląda na to, że Twoje połączenie z NodeBB zostało przerwane. Proszę czekać, gdy staramy się je odnowić.
  

  Uruchamiany forum z adresu url podanym w config.json - domyślnie http://localhost:4567


  Ponowne uruchomienie NodeBB:

  1. Uruchom MongoDB
  2. Uruchom Git-bash.exe a następnie NodeBB: ./nodebb start

  Poradnik jest częścią dokumentacji


Suggested Topics

| | | |